Help

Camping

Strandnära Campingplats i Färjestaden på Öland

Campingplats på Öland i Färjestaden

Det är en frihet att kunna ta med sig ett eget hus precis dit man känner för att åka. För dig som reser med husvagn, husbil eller tält har vi fina campingtomter att välja på i flera olika områden,  miljöer, storlekar och standarder – här finns något för alla önskemål. 

Hos oss på Eriksöre Camping hittar du ett av Ölands lummigaste och strandnära campingområde. Tänk att få ställa upp husvagnen 25 meter från badstranden med första parkett till solnedgångens skådespel. Våra servicehus ligger på behagligt avstånd och här hos oss hittar du alla de faciliteter du kan förvänta dig på en modern husvagnscamping. 

Det är inte några specifika tältplatser hos oss, utan du kan tälta på alla platser. Både du som tältar, kommer med husvagn eller husbil kan välja om ni vill ha en plats med el eller en plats utan el. På kartan kan du se vilka platser som är avsedda för el och vilka som är utan. 

Vi betecknar för enkelhetens skull tomterna med olika namn på områden. Backen, Blå Parken, Blå Trädgården, Ängen och Hagen är namn på områden du kommer att mötas av. Tomternas placering kan du se på kartan över campingen. Samtliga el-platser har 10 A. Vissa tomter på Ängen är försedda va anslutning. Så visst ska vi kunna erbjuda något som passar just dig!

Vid intresse av säsongsplats är ni välkomna att höra av er till oss.

In- och utcheckningstid för campingtomt är 12:00. Kommer ni när receptionen är stängd lägger vi ut allt ni behöver i en påse som ert namn står på. Denna påsen lägger vi i en brevlåda där det står sent ankommande på som ni hittar till vänster om ingångsdörren. 

Dygnspriser för campingplatser 2024
Plats19/4-19/620/6-11/812/8-25/926/9-29/930/9-6/10
ÄNGEN (Plats 5061-5080)

inkl el, tv, vatten, avlopp (gråvatten) 170kvm
450630550630450
ÄNGEN (5001-5060)

inkl el & tv
400550475550400
BLÅ PARKEN (1000-området) inkl el400, 450*550, 600*475, 525*550, 600*400, 450*
BACKEN (2010-2036)

inkl el
400, 450* 550, 600*475, 525*550, 600*400, 450*
BLÅ TRÄDGÅRDEN (4000-området)

inkl el
400550475550400
HAGEN (2070-2115)

inkl el
400550475550400
Stor plats utan el (8x10)340450340 450340
Liten plats utan el (8x8)300400300 400300
Tältplats, cykel/MC (6x6)240300240300240
*1040, 1039, 1037, 1036, 1034, 1033, 1031, 1027, 2044, 2045, 2027, 2026, 2025, 2010

In need of a translation?

Don’t understand a word? You can always use Google translate, but keep in mind that the translation won’t be 100% accurate.

Hur kan vi hjälpa dig?

Behöver du en vägbeskrivning eller undrar du över våra öppettider? Du kan också testa att söka efter det du letar efter.

Kontakta Eriksöre Camping

Campingens öppettider:

19/4-6/10-24

Telefontider:

Måndag - Fredag 09:00-15:00, Lördag - Söndag 09:00 - 14:30 *Avvikelser kan förekomma

Receptionens öppettider:

Måndag – Fredag 09:00-16:00, Lördag - Söndag 09:00 - 15:00 *Avvikelser kan förekomma

BOKNINGSVILLKOR ERIKSÖRE CAMPING AB

Allmänna bokningsvillkor

 

 

Tack för att du använder Campcation. Vi ger dig som användare möjlighet att upptäcka Europa via en så bra boknings- och informationsportal som möjligt. Campcation erbjuder direkta bokningsmöjligheter på flertalet språk, komplett campingplats-information, recensioner från flera oberoende källor och en personlig service. Tack för att du använder Campcation!

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig (”du”/”dig”) och Scandinavian Camping Group AB med organisationsnummer 556867-9129 (”vi” eller ”oss”), operatören av sidan Campcation (Campcation). Vi agerar som förmedlare av Boende och ansvarar inte för fullgörandet av tjänsten. Avtalet för det faktiska tillhandahållandet av Boendet ingås mellan dig och den berörda uthyraren (”Tjänsteleverantören”). Utöver dessa villkor för användandet av Campcation gäller Tjänsteleverantörens bokningsvillkor för boendet.

Bokningar via Campcation kan endast göras av dig som har läst de Allmänna Bokningsvillkoren och godkänt dem förbehållslöst. Dig kan inte slutföra bokningen utan att ha godkänt villkoren. Du förbinder dig att uppfylla de åtaganden som anges i villkoren. Avtalet mellan dig och Campcation träder i kraft så snart Campcation har skickat en skriftlig bekräftelse på bokningen till dig via e-post. Rekommenderas att du sparar och/eller skriver ut en kopia av dessa Allmänna Bokningsvillkor som referens vid bokningen. Campcation förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Bokningsvillkor. Du förbinder dig att respektera och följa de vid var tid gällande villkoren för campingbokningar via Campcation.

Vem är ansvarig?

Vi uppträder endast som förmedlare av boende. Boendet tillhandahålls av den tjänsteleverantör som framgår av bokningsbekräftelsen. Vi ansvarar därmed inte för fullgörandet av avtalet. Vi friskriver oss från ansvar för sådana fel i bokning som uppkommer på Campcation som beror på omständigheter utanför vår kontroll. Campingar och andra Leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster åt Campcation är oberoende leverantörer och är inte att anse som anställda hos eller agenter för Campcation, eller dess partners och/eller Leverantörer. Campcation och dess partners är inte ansvariga för Leverantörernas handlingar, fel eller försummelse, uppgifter, garantier, avtalsbrott eller försumlighet eller för några personskador, dödsfall, sakskador eller andra skador och utgifter som uppkommer som ett resultat därav. Campcation och dess partners är inte ansvariga och har inte någon skyldighet att utge ersättning vid förseningar, avbokningar, överbokningar, strejker, force majeure eller andra förhållanden utom Campcations omedelbara kontroll. Campcation är inte heller ansvariga för ytterligare utgifter, förseningar, omdirigeringar eller åtgärder från regering eller myndigheter. Campcation, dess partners och/eller Leverantörer ska inte i något fall ansvara för direkta eller indirekta skador eller följdskador som uppkommer till följd av eller i anslutning till användningen av Campcation, eller för förseningar eller oförmåga att använda Campcation, eller för information, programvara, produkter och tjänster som erhålls via Campcation. Detta gäller oavsett på vilken grund sådant ansvar grundas. Ansvars-friskrivningarna och ansvars-begränsningarna i dessa Allmänna Bokningsvillkor gäller endast i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag. Ingenting i dessa Allmänna Bokningsvillkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar vid bedrägeri från vår sida eller för personskada eller dödsfall som orsakas av vår försumlighet.

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning, innehållande viktig information som t.ex. beskrivningen av den camping som har bokats och prisinformation, skickas till dig via e-post. Om du inte får någon bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter bokningstillfället bör du kontakta Campcation direkt via telefon, chatt eller e-post.

Ändringar eller avbokningar

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen vid avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil.

I enlighet med Campcations avbokningspolicy ha du rätt till fri avbokningar upp till 2 dagar före incheckningsdagen. Du återbetalas då hela summan minus “skatter och avgifter”, motsvarande 10-15% av det totala beloppet. Om du väljer att avboka boendet efter denna tid (0–2 dagar för incheckningsdagen) utgår full avgift för boendet. Om campingen inte tillhandahåller de tjänster som avtalats i bokningen är Campcation inte ansvarigt för eventuella kostnader som uppstår på grund av förflyttning. Om du inte checkar in för den första natten i bokningen men planerar att checka in för efterföljande nätter i bokningen måste du bekräfta bokningen direkt med campingen senast på det ursprungliga datumet för incheckning för att förhindra att hela bokningen annulleras.

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering kan komma att krävas vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen. Genom att godkänna dessa villkor garanterar du att du är över 18 år.

Leverantörspresentationer

Vi ansvarar inte för felaktigheter i informationsmaterialet som består av beskrivande texter, bilder, faciliteter, platsinformation och bokningsbara objekt. Via Campcation erbjuder Tjänsteleverantörerna sitt utbud och ansvarar för att detta presenteras på ett korrekt sätt.

Reklamation

Vi agerar endast som förmedlare och är inte part i avtalet mellan leverantören och dig. Eventuella fel eller brister i den avtalade tjänsten ska därmed reklameras direkt till leverantören.

Support

Om du har frågor och behöver hjälp kan du kontakta oss via info@campcation.se.

Tvist

Avtalet mellan dig och Campcation, inklusive men inte begränsat till dessa Allmänna Bokningsvillkor, regleras av svensk lagstiftning. Svensk domstol är behörig att ta upp och avgöra eventuella tvister som uppkommer vid tolkningen av avtalet och/eller de allmänna bokningsvillkoren.

Personuppgifter

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av uppställningsplats (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning, marknadsföring samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. Svensk domstol är behörig att ta upp och avgöra eventuella tvister som uppkommer vid tolkningen av avtalet och/eller de allmänna bokningsvillkoren. Efter skriftlig begäran får de ta del av de uppgifter som registrerats, uppgifter om hur dessa används och varifrån uppgifterna har hämtats.